Hoppa till sidans innehåll

Idrottsrådets syfte och uppdrag


Ledamot i Idrottsrådet
Som ledamot i Idrottsrådet företräder man inte någon specifik idrott eller idrottsförening. Att vara verksam i Idrottsrådet innebär ett gränsöverskridande idrottsligt samarbete, som ska främja både bredd- och elitidrottens möjligheter till en bra funktion och utveckling.

Syfte och primära uppdrag
Idrottsrådets syfte och primära uppdrag är att i övergripande strategiska och idrottspolitiska frågor vara idrottsrörelsens språkrör i dialogen med Kultur & Fritid i ärenden och frågor som berör idrotten. Observera att det är berörda nämnder och tjänstemän som beslutar i alla ärenden, vilka diskuteras parterna emellan.

Verksamhetsår
Idrottsrådets verksamhetsår följer kalenderåret. Rådet skall enskilt eller i samarbete med Hallands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna och Kultur & Fritid bjuda in till lokala eller gemensamma föreningsträffar.

Rådets ledamöter
Idrottsrådet skall bestå av åtta till tolv ledamöter. Målet är ett 50/50-förhållande mellan kvinnor och män. Utbyte av ledamöter ska ske med hänsyn till rådets funkton och stabilitet, samt med en fungerande överlappning över tiden. Ledamöter utses i samråd med Hallands Idrottsförbund.

Hallands Idrottsförbund samt SISU Idrottsutbildarna utser var sin delegat att ingå som fasta adjungerande ledamöter i rådets ordinarie arbetsgrupp.


Förtydligande av Idrottsrådets syfte, uppdrag och interna struktur framgår av Rådets statuter som formellt finns sammanställda i dokumentet Ändamål och riktlinjer

 

   

Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:07

VI SAMVERKAR MED:

 

HIF_logotyp _liggande

 

____________________________

 

Visa att ni ingår i IDROTTSRÅDET
på er hemsida!

(Ladda ned och länka
till oss på er hemsida) 

Webb_Banner_Idrottsrådet_170X170

____________________________

 

ANVÄNDBARA LÄNKAR: 

Riksidrottsförbundet

Svensk Idrott

Idrottens Affärer

Kultur & Fritid Varberg

IdrottOnline - Support

Idrottens skatter

Idrottslyftet

LOK-stöd