Hoppa till sidans innehåll

Historik


År 2006 tog Hallands Idrottsförbund vid en idrottspolitisk debatt i Varberg upp frågan om idrotten och närvarande politiker var intresserade av att bilda ett idrottsråd. Rådets uppdrag skulle vara att bevaka idrottens intressen samt vara en dialogpart, i första hand mot Kultur & Fritids politiker och tjänstemän. Svaret blev vid detta tillfälle positivt från både föreningsdeltagare och politiker.

En arbetsgrupp bildades som tog fram ett förslag på hur ett idrottsråd skulle verka. Detta förslag skickades ut på remiss till alla idrottsföreningar i kommunen anslutna till Riksidrottsförbundet för betänkande och synpunkter.

Idrottsråd bildas
I april 2007 samlades kommunens idrottsföreningar till ett allmänt föreningsmöte. Vid detta möte togs beslutet att bilda ett idrottsråd, vars syfte och primära uppdrag skulle vara att i övergripande strategiska och idrottspolitiska frågor vara idrottsrörelsens språkrör i dialogen med Kultur & Fritid, i ärenden och frågor som berör idrotten.

Lyssna på P4 Hallands intervju - Idrottsråd bildat i Varberg (klicka på länken)

Krafttag och struktur
Idrottsrådet har haft en ganska lång startsträcka. I slutet av 2012 togs dock ett krafttag som resulterade i ett mer strukturerat och samlat arbetssätt. Målet är att rådet skall bestå av 8-12 ledamöter med en lika fördelning mellan könen, med en idrottslig och geografisk spridning inom kommunen.

 

 

Uppdaterad: 28 DEC 2015 21:05

VI SAMVERKAR MED:

 

HIF_logotyp _liggande

 

____________________________

 

Visa att ni ingår i IDROTTSRÅDET
på er hemsida!

(Ladda ned och länka
till oss på er hemsida) 

Webb_Banner_Idrottsrådet_170X170

____________________________

 

ANVÄNDBARA LÄNKAR: 

Riksidrottsförbundet

Svensk Idrott

Idrottens Affärer

Kultur & Fritid Varberg

IdrottOnline - Support

Idrottens skatter

Idrottslyftet

LOK-stöd